Aloitussivu   Juuan linnut  Ajankohtaista  Tutkimukset  Lintupaikat  PKLTY  Linkkejä  Havaintokirja

JUUAN LINNUSTO 

Juuka sijaitsee maantieteellisesti alueella, jonne ulottuu monen eteläisen lajin levinneisyyden pohjoisraja. Samalla alueelle ulottuu usean pohjoisen lajin esiintymät.

Juuan linnustosta on järjestelmällisesti kerätty havaintoja 1970-luvulta alkaen. Tutkimustoimintaa on vetänyt Juuan lintuharrastajat r.y., joka perustettiin virallisesti 14.4.1979.

Parhaiten tutkittuja lajiryhmiä ovat olleet haukat, pöllöt, lokit ja vesilinnut. Etenkin petolintujen pesintää on tutkittu vuosittain ja niistä pystytään arvioimaan kohtuullisen tarkkoja parimääriä.

Koko linnustoa käsittäviä tutkimuksia ovat olleet Suomen lintuatlas (vv.1974 - 1979) ja Euroopan lintuatlas (vv.1986 - 1989), joissa on kartoitettu lintujen levinneisyyttä ja jälkimmäisessä myös runsautta.

Vuosittain harrastajat keräävät havaintoja mm. kevät- ja syysmuutosta, vaelluksista, talvilinnuista, petolinnuista, yölaulajista ja kesähavainnoista valikoiduista lajeista. Myös harvinaisuuksista yhdistyksellä on hyvä kattava aineisto.

Näillä sivuilla käsitellään kaikki Juuassa todetut lintulajit. Kaikkein harvinaisimpien lajien osalta noudatetaan tapaa, jossa havainto julkaistaan vain, jos se on hyväksyttävästi tarkastettu alueellisessa tai valtakunnallisessa harvinaisuuskomiteassa (rariteettikomitea).

Juuassa on tavattu kaikkiaan 222 lintulajia.

Juuan linnut (esittely ja kuvia)    Lintuluettelo  (pelkkä luettelo Juuan linnuista)
  Kuvagalleria