www.dot.com

Aloitussivu   Juuan linnut  Ajankohtaista  Tutkimukset  Lintupaikat  PKLTY  Linkkejä  Havaintokirja

Kaakkuri (Gavia stellata)
Kuikka  (Gavia arctica)
Mustakurkku-uikku  (Podiceps auritus)
Pikku-uikku  (Tachybaptus ruficollis)
Silkkiuikku  (Podiceps cristatus)
Härkälintu  (Podiceps griseigena)
Merimetso  (Phalacrocorax carbo)
Kaulushaikara  (Botaurus stellaris)
Harmaahaikara  (Ardea cinerea)
Kattohaikara  (Ciconia ciconia)
Laulujoutsen  (Cygnus cygnus)
Pikkujoutsen  (Cygnus columbianus)
Tundrahanhi  (Anser albifrons)
Metsähanhi  (Anser fabalis)
Merihanhi  (Anser anser)
Kanadanhanhi  (Branta canadensis)
Valkoposkihanhi  (Branta leucopsis)
Sepelhanhi  (Branta bernicla)
Ristisorsa  (Tadorna tadorna)
Sinisorsa  (Anas platyrhynchos)
Harmaasorsa  (Anas strepera)
Jouhisorsa  (Anas acuta)
Lapasorsa  (Anas clypeata)
Haapana  (Anas penelope)
Tavi  (Anas crecca)
Heinätavi (Anas querquedula)
Punasotka  (Aythya ferina)
Lapasotka  (Aythya marila)
Tukkasotka  (Aythya fuligula)
Mustalintu  (Melanitta nigra)
Pilkkasiipi  (Melanitta fusca)
Alli  (Clancula hyemalis)
Telkkä  (Bucephala clangula)
Uivelo  (Mergus albellus)
Isokoskelo  (Mergus merganser)
Tukkakoskelo  (Mergus serrator)
Merikotka  (Haliaeetus albicilla)
Sääksi  (Pandion haliaetus)
Maakotka  (Aquila crysaetos)
Haarahaukka  (Milvus migrans)
Ruskosuohaukka  (Circus aeruginosus)
Sinisuohaukka  (Circus cyaneus)
Piekana  (Buteo lagopus)
Hiirihaukka  (Buteo buteo)
Mehiläishaukka  (Pernis apivorus)
Varpushaukka  (Accipiter nisus)
Kanahaukka  (Accipiter gentilis)
Tuulihaukka  (Falco tinnunculus)
Punajalkahaukka  (Falco vespertinus)
Nuolihaukka  (Falco subbuteo)
Muuttohaukka  (Falco peregrinus)
Ampuhaukka  (Falco columbarius)
Riekko  (Lagopus lagopus)
Metso  (Tetrao urogallus)
Teeri  (Tetrao tetrix)
Pyy  (Bonasa bonasia)
Peltopyy  (Perdix perdix)
Viiriäinen  (Coturnix coturnix)
Ruisrääkkä  (Crex crex)
Fasaani  (Phasanius colchicus)
Luhtahuitti  (Porzana porzana)
Liejukana  (Gallinula chloropus)
Nokikana  (Fulica atra)
Kurki  (Grus grus)
Meriharakka  (Haematopus ostralegus)
Avosetti  (Recurvirostra avosetta)
Pikkutylli  (Charadrius dubius)
Tylli  (Charadrius hiaticula)
Tundrakurmitsa  (Pluvialis squatarola)
Kapustarinta  (Pluvialis apricaria)
Töyhtöhyyppä 
(Vanellus vanellus)
Isosirri  (Calidris canutus)
Pulmussirri  (Calidris alba)
Karikukko  (Arenaria interpres)
Suosirri  (Calidris alpina)
Lapinsirri  (Calidris temminckii)
Liro  (Tringa glareola)
Metsäviklo  (Tringa ochropus)
Rantasipi  (Actitis hypoleucos)
Punajalkaviklo  (Tringa totanus)
Mustaviklo  (Tringa  erythropus)
Valkoviklo  (Tringa nebularia)
Mustapyrstökuiri  (Limosa limosa)
Punakuiri  (Limosa lapponica)
Isokuovi  (Numenius arquata)
Pikkukuovi  (Numenius phaeopus)
Lehtokurppa  (Scolopax rusticola)
Heinäkurppa  (Gallinago media)
Taivaanvuohi  (Gallinago gallinago)
Jänkäkurppa  (Lymnocryptes minimus)
Vesipääsky  (Phalaropus lobatus)
Isovesipääsky  (Phalaropus fulicarius)
Suokukko  (Philomachus pugnax)
Leveäpyrstökihu  (Stercorarius pomarinus)
Merikihu  (Stercorarius parasiticus)
Naurulokki  (Larus ridibundus)
Kalalokki  (Larus canus)
Harmaalokki  (Larus argentatus)
Selkälokki  (Larus fuscus)
Merilokki (Larus marinus)
Pikkulokki  (Larus minutus)
Kalatiira  (Sterna hirundo)
Lapintiira  (Sterna paradisea)
Mustatiira  (Chlidonias niger)
Valkosiipitiira
(Chlidonias hybridus)
K
esykyyhky  (Columba livia)
Uuttukyyhky 
(Columba oenas)
Sepelkyyhky  (Columba palumbus)
Turkinkyyhky  (Streptopelia decaoto)
Turturikyyhky  (Streptopelia turtur)
Käki  (Cuculus canorus)
Lehtopöllö  (Strix aluco)
Huuhkaja  (Bubo bubo)
Lapinpöllö  (Strix nebulosa)
Viirupöllö  (Strix uralensis)
Tunturipöllö  (Nyctea scandiaca)
Hiiripöllö  (Surnia ulula)
Helmipöllö  (Aegolius funereus)
Varpuspöllö  (Glaudicium passerinum)
Sarvipöllö  (Asio otus)
Suopöllö  (Asio flammeus)
Kehrääjä  (Caprimulgus europaeus)
Tervapääsky  (Apus apus)
Harjalintu  (Upupa epops)
Palokärki  (Dryocopus martius)
Harmaapäätikka  (Picus canus)
Käpytikka 
(Dendrocopos major)
Valkoselkätikka  (Dendrocopos leucotos)
Pohjantikka  (Picoides tridactylus)
Pikkutikka  (Dendrocopos minor)
Käenpiika  (Jynx torquilla)
Kiuru  (Alauda arvensis)
Tunturikiuru  (Eremophila alpestris)
Törmäpääsky  (Riparia riparia)
Haarapääsky  (Hirundo rustica)
Räystäspääsky  (Delichon urbica)
Niittykirvinen  (Anthus pretensis)
Metsäkirvinen  (Anthus trivialis)
Västäräkki  (Motacilla alba)
Keltavästäräkki  (Motacilla flava)
Peukaloinen  (Troglodytes troglodytes)
Koskikara  (Cinclus cinclus)
Tilhi  (Bombycilla garrulus)
Rautiainen  (Prunella modularis)
Punarinta  (Erithacus rubecula)
Satakieli  (Luscinia luscinia)
Sinirinta  (Luscinia svecica)
Sinipyrstö  (Tarsiger cyanurus)
Leppälintu  (Phoenicurus phoenicurus)
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)
Kivitasku  (Oenanthe oenanthe)
Pensastasku  (Saxicola rubetra)
Mustapäätasku  (Saxicola torquata)
Laulurastas  (Turdus philomelos)
Punakylkirastas  (Turdus iliacus)
Kulorastas  (Turdus viscivorus)
Räkättirastas  (Turdus pilaris)
Mustarastas  (Turdus merula)
Sepelrastas  (Turdus torquatus)
Lehtokerttu  (Sylvia borin)
Kirjokerttu  (Sylvia nisoria)
Mustapääkerttu  (Sylvia atricapilla)
Hernekerttu  (Sylvia curruca)
Pensaskerttu  (Sylvia communis)
Ruokokerttunen  (Acrocephalus schoenobaneus)
Pensassirkkalintu  (Locustella naevia)
Viitasirkkalintu  (Locustella fluviatilis)
Viitakerttunen  (Acrocephalus dumetorum)
Kultarinta  (Hippolais icterina)
Pajulintu  (Phylloscopus trochilus)
Sirittäjä  (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti  (Phylloscopus collybita)
Lapinuunilintu  (Phylloscopus borealis)
Idänuunilintu  (Phylloscopus trochiloides)
Hippiäinen  (Regulus regulus)
Harmaasieppo  (Muscicapa striata)
Pikkusieppo  (Ficedula parva)
Kirjosieppo  (Ficedula hypoleuca)
Talitiainen  (Parus major)
Kuusitiainen  (Parus ater)
Sinitiainen  (Parus caeruleus)
Töyhtötiainen  (Parus cristatus)
Hömötiainen  (Parus montanus)
Lapintiainen  (Parus cinctus)
Pyrstötiainen  (Aegithalos caudatus)
Pähkinänakkeli  (Sitta europaea)
Puukiipijä  (Certhia familiaris)
Pikkulepinkäinen  (Lanius collurio)
Isolepinkäinen  (Lanius excubitor)
Harakka  (Pica pica)
Närhi  (Garrulus glandarius)
Kuukkeli  (Perisoreus infaustus)
Pähkinähakki  (Nucifraca caryocatactes)
Naakka  (Corvus monedula)
Mustavaris  (Corvus frugilegus)
Varis  (Corvus corone)
Korppi  (Corvus corax)
Kottarainen  (Sturnus vulgaris)
Kuhankeittäjä  (Oriolus oriolus)
Varpunen  (Passer domesticus)
Pikkuvarpunen  (Passer montanus)
Peippo  (Fringilla coelebs)
Järripeippo  (Fringilla montifringilla)
Hemppo  (Carduelis cannabina)
Urpiainen  (Carduelis flammea)
Tundraurpiainen  (Carduelis hornemanni)
Tikli  (Carduelis carduelis)
Viherpeippo  (Carduelis chloris)
Vihervarpunen  (Carduelis spinus)
Punatulkku  (Pyrrhula pyrrhula)
Taviokuurna  (Pinicola enucleator)
Nokkavarpunen  (Coccothraustes coccothraustes)
Isokäpylintu  (Loxia pytyopsittacus)
Pikkukäpylintu  (Loxia curirostra)
Kirjosiipikäpylintu  (Loxia leucoptera)
Punavarpunen  (Carpodacus erythrinus)
Pajusirkku  (Emberiza schoeniclus)
Pulmunen  (Plectrophenax nivalis)
Lapinsirkku  (Calcarius lapponicus)
Pohjansirkku  (Emberiza rustica)
Peltosirkku  (Emberiza hortulana)
Keltasirkku 
(Emberiza citrinella)

TAKAISIN